Cà Chua thân gỗ tamarillo
Cà Chua thân gỗ tamarillo
Cà Chua thân gỗ tamarillo
Cà Chua thân gỗ tamarillo
Cà Chua thân gỗ tamarillo
 

Trái cà chua thân gỗ Tamarillo

– Giá bán 1 kg cà chua thân gỗ Tamarillo thường (quả đỏ hình bầu dục, hơi chua): vui lòng gọi 0169 350 5676

– Giá bán 1 kg cà chua thân gỗ Tamarillo lùn (quả vàng, nhỏ và ngọt): vui lòng gọi 0169 350 5676

– Giá bán 1 kg cà chua thân gỗ Tamarillo rừng : vui lòng gọi 0169 350 5676

Kinh doanh: 0169 350 5676 (liên hệ mua hạt giống giá sỉ lẻ)

Kinh doanh: 0979 546 409 (liên hệ mua cây giống giá sỉ lẻ)

Kỹ thuật: 0169 350 5676 (hướng dẫn kỹ thuật ươm và chăm sóc cây)

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097

0

Your Cart